Neidio at y cynnwys

S4C

Mae Byw yn yr Ardd yn rhaglen arddio sydd wedi torri cwys newydd. Mae'r gyfres hon wedi cydio yn nychymyg garddwyr brwd a'r rhai ohonom ni sy'n hoffi potsian yn yr ardd. Mae'r cyfuniad unigryw o arddio ymarferol a gweld yr ardd fel estyniad naturiol i'r cartref yn gwneud y rhaglen yn un sy'n berthnasol i bawb.

Mae'r cyflwynwyr yn rhan bwysig o'r gyfres. Mae pawb ar draws Cymru erbyn hyn yn adnabod Russell Jones, a'i obsesiwn am ieir, gwau a Margaret Williams! Mae Sioned Edwards yn ennyn ein hedmygedd wrth iddi greu arddangosfeydd blodau hyfryd mewn ffordd twyllodrus o syml, ac mae Bethan Gwanas yn gwneud i ni gyd wenu wrth iddi daclo gwahanol dasgau yn ei gardd ei hun neu ymweld รข gerddi diddorol pobl eraill.

© 2016 S4C
O Gymru / Made in Wales